Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Viktiga bakterier till kejsarsnittsfödda för ökat immunförsvar

Publicerad: 2024-03-22 14:07

Barn som föds vaginalt får viktiga bakterier från sin mamma. Bakterierna stimulerar immunsystemet och de bygger upp barnets immunförsvar. Barn som föds med kejsarsnitt kan gå miste om den viktiga överföringen av bakterier. Just nu pågår en svensk multicenterstudie som undersöker om det går att överföra bakterier från mamman till det kejsarsnittsfödda barnet och om barnet då har mindre risk att utveckla allergi.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

Från Region Örebro län deltar det läkare, barnmorskor och sjuksköterskor från Verksamhetsområde obstetrik- och gynekologi samt Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin.

– Universitetssjukhuset Örebro är ett av sex sjukhus i Sverige som deltar i studien. Vi rekryterar patienter som ska födas med planerat kejsarsnitt. Även patienter som föder vaginalt kan rekryteras till studien som kontrollgrupp, berättar Hanna Wahlund, ST-läkare inom Verksamhetsområde obstetrik- och gynekologi.

Minska risken att få allergi och astma

Målet med studien är att undersöka om det går att normalisera koloniseringen av goda bakterier hos barn som föds med kejsarsnitt och om det skulle minska risk att utveckla allergi och astma.

Tidigare forskning har visat en ökad risk att utveckla astma och allergi hos barn som fötts med kejsarsnitt.

– En onaturlig bakterieflora under de månader som immunsystemet utvecklas hos barnet kan ligga bakom allergiutveckling senare i livet, säger Hanna Wahlund.

Kejsarsnittsfödda barn lottas till att direkt efter förlossningen antingen gnidas in med mammans vaginal- och tarmflora eller att gnidas in med placebo​. Barn som fötts vaginalt ingår som kontrollgrupp.

– Sedan kommer barnen följas upp under två år med provtagning för att studera deras bakterieflora och eventuell utveckling av astma och allergi, säger hon.

Just nu pågår rekrytering av deltagare till studien som de hoppas vara klara med under året. Förhoppningen är att inkludera 330 barn i studien.

 

Faktaruta

  • Studien heter RoMaNs och det är en förkortning för Restoration of Microbiota in Newborns.
  • Studien genomförs på sex sjukhus runt om i landet – Universitetssjukhuset Örebro, Södersjukhuset, Akademiska sjukhuset, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Vill du veta mer om studien?

Vill du vara med i studien?

Kontakta vår forskningsbarnmorska Jessica Emilia Mannström eller ansvariga läkare Hanna Wahlund och Irma Mehmedagic. Tänk på att inte maila dina personuppgifter. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 mars 2024