Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ständig utveckling av forskningsinfrastruktur

Region Örebro län har ett brett utbud av resurser som erbjuder avancerad utrustning, tjänster och kompetens till akademisk forskning och innovation. Region Örebro län är också en viktig partner i flera nationella forsknings-infrastrukturer.

Renrummet

Renrummet på Universitetssjukhuset Örebro.

Våra forskningsresurserna har ofta byggts för att tillgodose ett behov hos våra egna forskare och har sedan utvecklats med de senaste kunskaperna och teknikerna inom sina respektive områden. Mycket av regionens infrastruktur finns samlad inom Kliniskt forskningscentrum så som Örebro biobank och forskningslaboratoriet. Det finns också utrustning och kompetens utlokaliserat inom regionens forskningsaktiva kliniker. 

Regionens forskningsresurser och infrastruktur är öppna för alla forskare och idébärare inom Region Örebro län, inom andra akademiska institutioner och även, i vissa fall, för näringslivet.

Definition av begreppet forskningsinfrastruktur

Med forskningsinfrastruktur menas här centraliserade och delade faciliteter och resurser som möjliggör tillgång till apparatur, instrumentering, experimentanläggningar, laboratorier, teknikplattformar, biologiska samlingar, databaser och mjukvaruresurser samt tjänster och expertkonsultation i kombination med personell kompetens till nytta för vetenskaplig forskning, innovation och kliniska studier.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 oktober 2022

Läs mer om Infrastruktur och resurser för forskning och innovation