Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Behandling och läkemedel covid-19

Vårdnivåbedömning

Vårdnivåbedömning - förslag på arbetssätt för distriktsläkare
Uppdaterad: 11 november

Behandling av covidpatienter

Covid-19 behandling i hemsjukvård och VOBO
Uppdaterad: 28 oktober

Syrgasbehandling vid konstaterad Covid-19 hos patienter på särskilt boende för äldre (SÄBO) 
Ny: 7 december

Kommunala akut- och buffertförråd: utökade volymer läkemedel covid-19 
Uppdaterat: 25 maj

Användning av andningsbehållare
NY: 3 juni

Rengöring L´espace andningsbehållare
NY: 3 juni

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsblad covid-19
Uppdaterat: 15 maj 

Behandlande läkares ansvar vid konstaterat fall av covid-19
Uppdaterat: 22 april

Samtalsguide för samtal med patienter och närstående om covid-19 (Material från Lunds universitet/Region Skåne)
NY: 14 april

Användning av vissa andningshjälpmedel

Vid hembesök hos person med andningshjälpmedel:
Hemventilator/CPAP mm (risk aerosolsmitta)
 (informationsblad)
NY: 23 april

Demenssjukdom

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (Socialstyrelsen)
Möjlighet till stöd runt detta finns från Geriatriska klinikens BPSD-team.

Fysioterapi

Andningsfrämjande åtgärder inom hemvård och vård- och omsorgsboenden i samband med Covid-19
Ny: 9 april

Fysioterapeuters uppdrag på kommunala boenden och inom hemrehabilitering i samband med covid-19

Nutrition

Tillfälligt förändrat uppdrag för dietist i primärvården i samband med Corona-pandemin Ny: 13 maj

Rutin för nutritionsbehandling för patienter med Covid 19 
Örebro kommuns rutin Ny: 13 maj

Palliativ vård

Närståendes närvaro hos svårt sjuka - handlingsplan
Uppdaterat: 18 maj

Palliativ vård: Läkemedelsbehandling vid palliativ vård

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 december 2020

Innehållsansvarig: Jan Sundelius

Publicerad av John Swensson