Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering omfattar en rad olika arbetsmoment så som ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, förvaring och dokumentation. Läkemedelshanteringen regleras i huvudsak av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37. Föreskrifterna är översiktliga och måste därför kompletteras med lokala rutiner för olika nivåer inom vården.

Nedan hittar du mer information angående läkemedelshantering inom Region Örebro län.

Riktlinjer och rutiner för ordination och hantering av läkemedel

 • Regionövergripande rutiner och riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel, "Gröna häftet"
 • Stöddokument så som antibiotikaspädningsschema, synonymlista, protokoll för temperaturkontroll och skötsel av läkemedelsförråd
 • Mall för lokala rutin
 • Hantering av cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt
 • Hantering av medicinska gaser
 • Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län
   

Läkemedelsförsörjning – sjukhusapotek

 • Beställa läkemedel
 • Care, ApoEx beställningssystem för läkemedel
 • Tillverkning av läkemedel
 • Antidotskåp och katastroflager
 • Upphandlade läkemedel
 • Blanketter

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 september 2020

Innehållsansvarig: Sara Fors

Publicerad av Anna Thörn

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/lakemedelshantering

Kontakt

Läkemedelscentrum:

Sara Fors, apotekare

Anna Thörn, receptarie

Karolina Alfredsson-Öhrn, receptarie

Magnus Olsson, apotekare

Helén Merkell, apotekare

Felix Pettersson, apotekare