Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskarfilmer och medarbetarporträtt

Hos oss i Region Örebro län pågår viktig och spännande forskning varje dag. På denna sida presenterar vi forskarfilmer och medarbetarporträtt så att du kan lära dig mer om den forskning som bedrivs i regionen.

De forskarfilmer och medarbetarporträtt som presenteras på sidan visar ett litet urval av den forskning som bedrivs i regionen. Sidan kommer uppdateras löpande med nya filmer och porträtt av aktuella forskningsprojekt.

Forskarfilmer

Porträtt Catherine Widehammar
Forskarfilmer

Catherine Widehammar

Catherine Widehammar forskar om betydelsen av träning för att få bästa möjliga användning av sin armprotes vid dysmeli eller armamputation.

Porträttbild på Annika Immhagen
Forskarfilmer

Annika Imhagen

I det här forskningsprojektet utvärderar man en internet-baserad behandling för personer med obesitas.

Bild på Ulrica Thunberg, överläkare
Forskarfilmer

Ulrica Thunberg

Ulrica Thunberg forskar om patientupplevd nöjdhet efter öronkirurgi vid hörselnedsättning orsakad av otoskleros.

Porträtt på David McGreevy
Forskarfilmer

David McGreevy

David McGreevy forskar kring metoder för att stoppa stora blödningar vid trauma.

Porträttbild Susanne Bejerot
Forskarfilmer

Susanne Bejerot

Kan Alzheimers vara orsakat av bakterier i munnen? Det handlar Susanne Bejerots forskning om.

Emma Olsson
Forskarfilmer

Emma Olsson

Emma Olsson forskar om effektiv smärtlindring för nyfödda.

Stillbild av Anna Philipsson
Forskarfilmer

Anna Philipson

Anna Philipson berättar hur hälsoekonomiska analyser kan bidra till beslut för att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt av varje krona.

Stillbild av Helena backman
Forskarfilmer

Helena Backman

Helena Backman följer upp hur behandling av graviditetsdiabetes förbättrar hälsa hos mor och barn.

Stefan Jansson och Anna Hjelte
Forskarfilmer

Stefan Jansson och Anna Hjelte

Stefan Jansson och Anna Hjelte forskar om olika läkemedel för personer med typ 2-diabetes.

Stillbild av Maria Lodefalk
Forskarfilmer

Maria Lodefalk

Maria Lodefalk forskar om tillväxt och pubertetsstörningar hos pojkar.

Stillbild av Åsa Andersson
Forskarfilmer

Åsa Andersson

Åsa Andersson forskar om hur ändrade rutiner vid höftoperation kan minska smärta för patienten och samtidigt underlätta för personalen.

Kajsa Lindström Holmqvist
Forskarfilmer

Kajsa Lidström Holmqvist

Kajsa Lidström Holmqvist utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder för att personer med kognitiva utmaningar ska klara vardagen bättre.

Stillbild av Ulrika Westerling
Forskarfilmer

Ulrika Westerling

Med sin forskning vill Ulrika Westerling förbättra vården för äldre inom primärvården.

Stillbild av Veikko Pelto-Piri
Forskarfilmer

Veikko Pelto-Piri

Veikko Pelto-Piri berättar om Safewards, ett vänligt avdelningsklimat som respekterar mänskliga rättigheterna inom psykiatrisk slutenvård.

Stillbild av Eleftherios Ntouniadakis
Forskarfilmer

Eleftherios Ntouniadakis

Eleftherios Ntouniadakis berättar om subglottiska stenoser (ger förträngning av luftstrupen).

Stillbild av Erik Höglund
Forskarfilmer

Erik Höglund

Erik Höglund berättar om sin forskning inom ambulanssjukvården.

Stillbild av Sabina Davidsson
Forskarfilmer

Sabina Davidsson

Sabina Davidsson forskar om bättre metoder för att upptäcka och individanpassa behandlingen för personer med urologisk cancer.

Stillbild av Jenny Karlsson
Forskarfilmer

Jenny Karlsson

Jenny Karlsson forskar om rehabilitering vid bäckenbottencancer.

Anna Duberg, Maria Nilsson och Emma Olsson-Nevo
Forskarfilmer

Maria Nilsson, Anna Duberg och Emma Ohlsson-Nevo

Maria Nilsson, Anna Duberg och Emma Ohlsson-Nevo forskar om digital yoga som rehabilitering riktat till patienter med bröstcancer.

Stillbild av Britta Westerberg
Forskarfilmer

Britta Westerberg

Britta Westerberg undersöker hur internetbaserad psykologisk behandling fungerar för personer med högfungerande autism.

Louise Norlander
Forskarfilmer

Louise Norlander

Louise Norlander belyser i sin forskning hur det är att leva med trattbröst.

Stillbild av Christina Nilsson
Forskarfilmer

Christina Nilsson

Christina Nilsson forskar om stöd till efterlevande samband med suicid (självmord).

Stillbild av Miriam Pettersson
Forskarfilmer

Miriam Pettersson

Mirjam Pettersson berättar om hur hennes forskning om hemljusbehandling hos nyfödda med gulsot har spridits i världen.

Stillbild av Eva Lundqvist
Forskarfilmer

Eva Lundqvist

Eva Lundqvist berättar om sin forskning om handledsbrott. OBS, inslaget innehåller operationsbilder.

Stillbild av Nikoo Bazsefidpay
Forskarfilmer

Nikoo Bazsefidpay

Nikko Bazcefidpay berättar hur hon med forskning vill underlätta för personer med käkledsbesvär. OBS! inslaget innehåller operationsbilder.

Stillbild av Seta Kurt
Forskarfilmer

Seta Kurt

Seta Kurt forskar om kopplingen mellan immunförsvaret och utveckling av åderförkalkning.

Stillbild av Jessica Carlsson
Forskarfilmer

Jessica Carlsson

Jessica Carlsson vill förbättra metoder för diagnos och uppföljning av cancer i urinblåsan.

Stillbild av Jakob Hedlund
Forskarfilmer

Jakob Hedlund

Jakob Hedlund studerar specialistsjuksköterskors lärandesituation under verksamhetsförlagd utbildning.

Stillbild av Tove Axelsson Landberg
Forskarfilmer

Tove Axelsson Landberg

Tove Axelsson Landberg forskar om hur individanpassad fysisk aktivitet kan minska smärta, nedstämdhet och oro hos ungdomar i högstadieåldern

Stillbild av Majja Lund
Forskarfilmer

Majja Lund

I sin forskning vill Majja Lund ta reda på om en ny form av gruppträning kan ge ökad livskvalitet för personer med schizofreni.

Stillbild av Sofie Högström
Forskarfilmer

Sofie Högström och Stefan Särnblad

Sofie Högström och Stefan Särnblad forskar om hur dans och yoga kan hjälpa flickor som ofta har ont i magen.

Stillbild av Susanne Bejerot
Forskarfilmer

Susanne Bejerot

Susanne forskar om hur immunförsvarsreglerande läkemedel för inflammation har effekt på psykiatriska sjukdomar, t ex schizofreni.

Medarbetarporträtt

Forskaren Marie Materne. Region Örebro län

Marie Matérne

Marie vill förbättra för personer med funktionsnedsättning.

Porträttbild på forskaren Katarina Lindstedt. Region Örebro län.

Katarina Lindstedt

Katarina bidrar till bättre behandlingsmetoder.

Indy Kromodikoro, AT-läkare på Universitetssjukhuset Örebro.

Indy Kromodikoro

Indy gör sin AT på Universitetssjukhuset Örebro.