Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Indy gör sin AT på Universitetssjukhuset Örebro

Publicerad: 2022-09-19 12:50

Indy Kromodikoro är en av alla läkare som just nu gör sin allmäntjänstgöring, AT, på regionens sjukhus och vårdcentraler.

Indy Kromodikoro, AT-läkare på Universitetssjukhuset Örebro.

Indy Kromodikoro, AT-läkare på Universitetssjukhuset Örebro.

Här berättar hon om sin upplevelse: 

Jag har alltid haft ett intresse för människokroppen och det i kombination med en vilja att jobba med människor ledde mig in på spåret att utbilda mig till läkare. Det har inte alltid varit ett självklart val, men nu när jag har jobbat som läkare i över två år och landat lite i rollen börjar det kännas mer och mer rätt. Det är ju ett väldigt oförutsägbart yrke där man aldrig riktigt vet vad som kommer att hända under en arbetsdag, vilket jag tycker är både utmanande och roligt!

Just nu gör jag min allmäntjänstgöring på Universitetssjukhuset Örebro. Jag valde att söka mig hit eftersom det är ett universitetssjukhus där de flesta verksamheterna finns samtidigt som det är relativt litet och familjärt. Då får man se väldigt många olika delar av sjukvården, samtidigt som man har möjlighet att lära känna sina seniora kollegor. Det skiljer sig lite från Karlskoga och Lindesbergs lasarett där det inte är lika uppdelat och de som gör sin AT där får möjlighet att ta mer eget ansvar. Här ser man inte allt varje dag som man kan göra där. Jag tycker att det är bra att det är olika.

Under min AT har jag fått göra lite av varje. Generellt spenderar man mest tid antingen på en vårdavdelning där man har hand om inneliggande patienter, rondar, beställer undersökningar, pratar med anhöriga, eller på akutmottagningen där man bedömer och handlägger akut sjuka patienter. Under kirurgplaceringen får man vara med och assistera på operation. När man är placerad på narkosen får man vara med och söva patienter och kan få chansen att öva på att intubera, då en tub förs ner i patientens hals. Det är väldigt varierande vad man får prova på och man kan också på eget initiativ styra lite grann efter intresse.

Det är intressant att få se så mycket på kort tid och inlärningskurvan går spikrakt uppåt. Sen tycker jag att den kollegiala biten bland oss AT-läkare är väldigt rolig. Många av mina kompisar från Örebro universitet valde att stanna kvar i Örebro och då blev valet ganska självklart. Det är bra att det inte är så lång väntetid att få en plats att göra sin AT-tjänstgöring inom Region Örebro län. Det är en tjänst som vi läkare får söka och det är intag två gånger per år.

När jag är klar med min AT om mindre än ett år skulle jag gärna vilja jobba med anestesi, då patienten förbereds med narkos eller bedövning före och under en operation. Som läkare får man ett stort förtroende och nästa steg är att söka en specialiseringstjänstgöring, ST, för att bli en specialistläkare.

Indy Kromodikoro, AT-läkare på Universitetssjukhuset Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 september 2022