Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Smittskyddsblad

Läkare och patientinformation från smittskyddsläkarföreningen

ABC  DEF  GHI  JKL  MNO  PQR  STU  VXY 

ABC
Amöbainfektion (Entamoeba histolytica)
                Läkarinformation 
                Patientinformation

Campylobacter
                Läkarinformation
                Patientinformation

Covid-19
                Läkarinformation
                Patientinformation till bekräftat fall
                Patientinformation hushållskontakt till bekräftat fall


Crytosporider
                Läkarinformation
                Patientinformation

DEF
Difteri
                Läkarinformation
                Patientinformation

Ebola
               Läkarinformation

Enterohemorragiska Escherichia coli (EHEC)
                Läkarinformation
                Patientinformation

ESBL
                Läkarinformation
                Patientinformation

ESBL carba
                Läkarinformation
                Patientinformation

GHI
Giardia
                Läkarinformation
                Patientinformation

Gonorré
                Läkarinformation
                Patientinformation
Harpest
                Läkarinformation
                Patientinformation

Hepatit A
                Läkarinformation
                Patientinformation


Hepatit B
                Läkarinformation
                Patientinformation - Vuxen
                Patientinformation - Ungdom
                Patientinformation - Barn


Hepatit C
                Läkarinformation
                Patientinformation

Hepatit E 
                Läkarinformation
                Patientinformation


HIV
                Läkarinformation
                Patientinformation
                Patientinformation för person med välinställd 
                hivbehandling


HTLV I/II
                Läkarinformation
                Patientinformation

Hygienråd vid tarmsmitta
                Patientinformation

JKL
Kikhosta
                Läkarinformation
                Patientinformation

Klamydia och LGV
                Läkarinformation
                Patientinformation

Legionella
                Läkarinformation
                Patientinformation

Listeria
                Läkarinformation
                Patientinformation

MNO
Meningokockinfektion
                Läkarinformation
                Patientinformation

MRSA
                Läkarinformation
                Patientinformation

PQR
Papegojsjuka
                 Läkarinformation
                 Patientinformation

Pneumokocker, nedsatt känslighet för pc PcG >1 mg/ L
                 Läkarinformation
                 Patientinformation

Rabies
                 Läkarinformation                

STU
Salmonella
                Läkarinformation
                Patientinformation

Shigella
                Läkarinformation
                Patientinformation

Sorkfeber
                Läkarinformation
                Patientinformation

Syfilis
               Läkarinformation
               Patientinformation

TBE          
               Läkarinformation
               Patientinformation


Tuberkulos
               Läkarinformation
               Patientinformation

Latent
Tuberkulos
               Läkarinformation
               Patientinformation
                     # med behandling
                     # utan behandling


Tyfoid/Paratyfoid
                Läkarinformation
                Patientinformation

VRE
                Läkarinformation
                Patientinformation


VXY

Yersiniainfektion
                Läkarinformation
                Patientinformation

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 december 2020

Innehållsansvarig: Gunlög Rasmussen

Publicerad av Anne Lennell

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/smittskyddsblad