Är du ung och vill testa ett framtidsjobb i sommar?

 
Nu söker vi feriepraktikanter. Har du gått ut årskurs 9 och är mellan 15–18 år är du välkommen att ansöka om en plats hos oss på Region Örebro län.

Hos oss kan du prova på allt från vård, parkarbete, kontor, kök, service och kultur (dans, film, konst, teater och slöjd). I spalten till höger hittar du kontaktuppgifter till de personer som kan svara på frågor som rör de olika arbetsområdena.

Genom att erbjuda en feriepraktikplats hos oss vill vi:

  • ge dig kunskap om och inblick i Region Örebro läns olika verksamheter
  • intressera dig för Region Örebro läns olika verksamheter
  • ge dig arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning under sommaren

Kom och jobba tillsammans med oss under några veckor på sommaren. Det ger dig erfarenheter och hjälper dig att knyta kontakter inför framtiden.

Hur många veckor jobbar jag som feriepraktikant?

Feriepraktikplatserna varierar från två till fyra veckor under sommarlovsperioden juni till augusti. Som max arbetar du 7 timmar per dag (35 timmar per vecka). För ungdomar som är under 18 år är lönen 65 kr/tim. För de som fyllt 18 år är lönen 80 kr/tim.

Du kan ansöka om feriepraktik inom det område du tycker låter mest intressant. Du väljer ett eller fler områden. Från den 3 mars finns en länk till alla ansökningarna på den här sidan. Där får du också en mer utförlig beskrivning av de platser som finns hos oss och som du kan söka. 

När skickar jag in min ansökan?

Du skickar in din ansökan via ansökningslänken som läggs ut 3 mars. Ansökan ska skickas in mellan 4–15 mars 2015. Senast under vecka 20 få du svar från oss om du fått en plats.

Välkommen till oss på Region Örebro län i sommar!

Till ansökan om feriepraktik (länken aktiveras från den 3 mars)

 


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 25 februari 2015

Innehållsansvarig: Helena Svensson

Publicerad av Maria Karlsson

Kortadress: http://www.regionorebrolan.se/feriepraktik

Kontakt

Monica Johansson
Universitetssjukhuset Örebro
019-602 37 20.

Karin Stenström
Karlskoga lasarett
0586-661 36

Lena Heiska
Lindesbergs lasarett
0581-852 09

Lisbeth Andersson
Primärvården
019-602 70 90

Margareta Hedlund
Habilitering och hjälpmedel
019-602 75 71

Anna Karin E-Andersson
Service
019-602 71 98

Mia Eklund
Danskonsulent/dansprojektet
070-582 63 48

Jerry Eriksson
Filmkonsulent/Filmprojektet
0705-28 38 00

Några av våra feriepraktikplatser