Är du ung och vill testa ett framtidsjobb?

 
Har du gått ut årskurs 9 och är mellan 15–18 år är du välkommen att ansöka om feriepraktik hos oss på Region Örebro län.

Hos oss kan du prova på allt från vård, parkarbete, kontor, kök, service och kultur (dans, film, konst, teater och slöjd). I spalten till höger hittar du kontaktuppgifter till de personer som kan svara på frågor som rör de olika arbetsområdena.

Genom att erbjuda en feriepraktikplats hos oss vill vi:

  • ge dig kunskap om och inblick i Region Örebro läns olika verksamheter
  • intressera dig för Region Örebro läns olika verksamheter
  • ge dig arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning under sommaren

Kom och jobba tillsammans med oss under några veckor på sommaren. Det ger dig erfarenheter och hjälper dig att knyta kontakter inför framtiden.

Hur många veckor jobbar jag som feriepraktikant?

Feriepraktikplatserna varierar från två till fyra veckor under sommarlovsperioden juni till augusti. Som max arbetar du 7 timmar per dag (35 timmar per vecka). För ungdomar som är under 18 år är lönen 65 kr/tim. För de som fyllt 18 år är lönen 80 kr/tim.

Du kan ansöka om feriepraktik inom det område du tycker låter mest intressant. Du väljer ett eller fler områden.

Har jag fått en feriepraktikplats?

Senast den 13 maj ska du som har sökt en feriepraktikplats hos Region Örebro län ha fått ett besked om du har fått en plats eller inte.

Ansökningstiden har gått ut

Ansökningstiden var mellan den 4-15 mars och det var det enda ansökningstillfället.

Välkommen att söka feriepraktik nästa år! 


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 1 juli 2015

Innehållsansvarig: Helena Svensson

Publicerad av Jenny Yttermalm

Kortadress: http://www.regionorebrolan.se/feriepraktik

Kontakt

Monica Johansson
Universitetssjukhuset Örebro
019-602 37 20.

Karin Stenström
Karlskoga lasarett
0586-661 36

Anna Charlier
Lindesbergs lasarett
0581-851 25

Lisbeth Andersson
Primärvården
019-602 70 90

Margareta Hedlund
Habilitering och hjälpmedel
019-602 75 71

Anna Karin E-Andersson
Service
019-602 71 98

Daniel Eriksson
Kultur
019-602 72 47