Fertilitetsenheten

Karin Steffenstorpet, avdelningschef vid fertilitetsenheten 
Fertilitetsenheten - som är en del av Universitetssjukhusets Kvinnoklinik - är specialiserad på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

Vår målsättning vid behandling är förstås en hög graviditetsfrekvens, men vi arbetar också för att alla par ska känna sig väl omhändertagna, oavsett om vi kan hjälpa dem till ett biologiskt barn eller inte.

Vår kvalitetspolicy    

Vi har inte remisstvång. Kontakta oss gärna.Nytt:
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat landstingen och regionerna att anta och tillämpa enhetliga regler för att erbjuda offentligt finansierad assisterad befruktning i Sverige. Region Örebro län har beslutat att tillämpa dessa regler från 150301. Skillnaden för oss är att kvinnor fortsättningsvis får vara högst 39 år vid landstingsfinansierad behandling. (Övergångsbestämmelse: Par som redan står på väntelista får en behandling.)Den 1 januari 2015 slogs Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro ihop till en ny regionorganisation: Region Örebro län. I och med det har webbadresser och mejladresser ändrats.
Den nya adressen till vår hemsida är www.regionorebrolan.se/fertilitetsenheten   Filmer om ägg- och spermiedonation
Hur känns det att inte kunna bli gravid på egen hand och behöva ta emot ägg eller spermier från någon annan? Vad är det som får vissa människor att göra en god gärning, som att donera? 

I filmerna på Vävnadsrådets hemsida får vi följa berättelserna från en mottagare av donerade ägg, en äggdonator, en man som har blivit pappa tack vare donerade spermier samt en kvinna i ett samkönat par som har tagit emot donerade spermier.Utveckling av ett embryo

Se "time lapse"-filmen från vårt laboratorium
 
 
Till landstingspatienter kan vi erbjuda:
  
 • Utredning av infertilitet
 • IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
 • Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
 • Frysning av spermier och befruktade ägg
 • Insemination
 • Ägglossningsstimulering
 • Behandling med donerade ägg eller spermier

Till privatbetalande patienter kan vi erbjuda:

 • IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
 • Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
 • Frysning av befruktade ägg
 • Insemination


Några "grundkrav" finns:

 • Paret ska vara skrivna på samma adress. Båda måste ha permanent uppehållstillstånd. Vid landstingsbehandling måste båda vara skrivna i landstinget.
 • Kvinnan får vara högst 41 år för utredning, 39 år för landstingsbehandling och 41 år för privatfinansierad behandling. (I lesbiska par gäller åldersgränserna för den av kvinnorna som ska genomgå behandling.)
 • Mannen/partnern får vara högst 55 år.
 • Nedre åldersgräns för båda i paret är 18 år.
 • Kvinnan som ska genomgå behandling får inte ha alltför hög vikt, eftersom det försämrar behandlingsmöjligheterna och ökar risken för komplikationer.

 
logo certifieringVi är certifierade av DNV enligt ISO 9001.

 


 


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 29 januari 2015

Innehållsansvarig: Anna Wistrand

Publicerad av Anna Wistrand

Kortadress: http://www.regionorebrolan.se/fertilitetsenheten

Tjänster

Kontaktuppgifter

Förutom Mina vårdkontakter finns dessa alternativ:

Telefon
019-602 18 95
tidsbeställning, rådfrågning

Telefontid: Månd - fred
8.00 - 8.30, 10.00 - 11.30
Månd - torsd även 13.00 - 14.00

Telefax
019-602 23 88

Adress
Fertilitetsenheten, Universitetssjukhuset,
701 85 Örebro

Vi finns i B-huset på våning 4

Avdelningsansvarig läkare/chef:
Mikael Lood
Tider för inlämning av spermaprover
Månd - fred 07.00 - 11.00
(Tag med remiss/brev)

Donatorer: Tid enligt överenskommelse

   


Blankett för beställning av journalkopior