Kultur och ideell sektor

Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Region Örebro län har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015.  

Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar Region Örebro län till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Länets regionala kulturkonsulenter har en viktig roll i genomförandet av länets kulturplan.

A K T U E L L T

 • Feriepraktik inom kultur i full gång

  Publicerat den 26 juni 2015

  Region Örebro län har under ett antal år erbjudit feriepraktik inom dans och film för ungdomar från hela länet. Nytt för i år är feriepraktik inom bild och form, teater samt slöjd! Dans, film och...

 • Skapande skola-medel till länets alla kommuner 20015/2016

  Publicerat den 21 april 2015

  Nu är Skapande skola-medel för läsåret 2015/2016 fördelade. I år får alla länets kommuner Skapande skola-medel! Fördelningen i Örebro län ser ut enligt följande: Askersunds kommun, 250 000...

 • Har du synpunkter på förslaget till ny regional kulturplan 2016-2019?

  Publicerat den 17 april 2015

  Nu finns förslag till ny regional kulturplan 2016-2019 ute på remiss. Förslaget har tagits fram i dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och andra kulturaktörer, bland annat...


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 21 augusti 2015

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Sofia Thunarf

Kortadress: http://www.regionorebrolan.se/kultur

Kontakt

Rikard Åslund
Områdeschef Kultur & ideell sektor
0706-50 45 55

Lena Adem
Kulturstrateg och utredare
0727-01 71 37

Daniel Eriksson
Utvecklingsledare - kultur
019-602 72 47
0706-92 72 47

Mona Hedfeldt
Utvecklingsledare - ideell sektor
019-602 75 09

Sofia Thunarf
Administrativ sekreterare - kultur
0703-93 06 90

Fler kontaktuppgifter

Nämnden för regional tillväxt

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn