Kultur och ideell sektor

Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Region Örebro län har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015.  

Genom de regionala kulturinstitutionerna Örebro länsteater, Örebro läns museum, ArkivCentrum och Länsmusiken i Örebro medverkar Region Örebro län till att ge invånarna tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Länets regionala kulturkonsulenter har en viktig roll i genomförandet av länets kulturplan.

A K T U E L L T

 • 90 miljoner kronor fördelade till den regionala kulturen

  Publicerat den 6 mars 2015

  Nämnden för regional tillväxt beslutade vid sitt sammanträde den 5 mars att fördela 90 miljoner kronor till kulturinstitutioner och kulturfrämjande verksamhet i Örebro län. Av dessa 90 miljoner...

 • Årets kulturutbudskatalog klar

  Publicerat den 24 februari 2015

  Nu är Kulturutbudskatalogen för 2015 klar och finns att läsa här på vår webb. Katalogen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga, och innehåller ett blandat kulturutbud. Utbudet...

 • Nyskapande kultur får utvecklingsstöd från Region Örebro län

  Publicerat den 20 februari 2015

  Region Örebro läns nya fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn hade igår sitt första sammanträde. Nämnden beslutade att fördela närmare 800 000 kronor till flera spännande, nyskapande o...


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 30 januari 2015

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Sofia Thunarf

Kortadress: http://www.regionorebrolan.se/kultur

Kontakt

Rikard Åslund
Områdeschef Kultur & ideell sektor
0706-50 45 55

Lena Adem
Kulturstrateg och utredare
0727-01 71 37

Daniel Eriksson
Utvecklingsledare - kultur
019-602 72 47
0706-92 72 47

Mona Hedfeldt
Utvecklingsledare - ideell sektor
019-602 75 09

Sofia Thunarf
Administrativ sekreterare - kultur
0703-93 06 90

Nämnden för regional tillväxt

Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn