Välkommen till Lindesbergs lasarett

Vi är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss finns en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande.

  • Synpunkter på vården
  • 1177 Vårdguiden
Medarbetare på kirurgiska kliniken.

Medarbetare på kirurgiska kliniken

Information från landstinget

Ny entré till akutmottagningen på Lindesbergs lasarett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny tillfällig entré till akutmottagningen

Under cirka ett år kommer en ny entré att användas till akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett. Detta under tiden som en ny akutmottagning byggs. Följ skyltningen mot lasarettets huvudentré.

Under byggnadstiden kommer en hel del byggtrafik att röra sig i området. Den nya akutmottagningen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2016/2017. 


Ändrade öppettider i hälso- och sjukvården i sommar

Under sommaren har vissa verksamheter inom Region Örebro läns hälso- och sjukvård ändrade öppettider. Här kan du läsa om den verksamhet du ska besöka är berörd av detta.


 

Information om sommaren i hälso- och sjukvården 2015

Planeringen av länets hälso- och sjukvård är nu klar. Som vanligt handlar det om att under sommarmånaderna skapa en balans mellan våra medarbetares rätt till sommarledighet och att upprätthålla en patientsäker och högkvalitativ vård. Patientsäkerheten är av högsta prioritet, vilket gör att tillgängligheten under sommaren kan vara begränsad. Det kan tyvärr i vissa fall leda till längre väntetider.

Information på 1177 om Patientlagen

Patientlagen ger dig större möjligheter att påverka din vård. På www.1177.se/patientlagen finns sådant du behöver veta för att söka vård.

Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

Lindesbergs lasarett erbjuder följande vårdtjänster i Mina vårdkontakter:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss