Välkommen till Lindesbergs lasarett

Vi är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss finns en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande.

  • Synpunkter på vården
  • 1177 Vårdguiden

Medarbetare på akutmottagningen

Information från landstinget

Ny entré till akutmottagningen på Lindesbergs lasarett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny tillfällig entré till akutmottagningen

Under cirka ett år kommer en ny entré att användas till akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett. Detta under tiden som en ny akutmottagning byggs. Följ skyltningen mot lasarettets huvudentré.

Under byggnadstiden kommer en hel del byggtrafik att röra sig i området. Den nya akutmottagningen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2016/2017. 


Årets vinnare av Förbättringspriset utsedda

För tredje gången har Lindesbergs lasarett utsett vinnare i Förbättringspriset. I år tävlade bidragen i tre kategorier.

Lindesbergs lasarett öppnar idrottsskademottagning

Nu startar en ny verksamhet på Lindesbergs lasarett. Mottagningen riktar sig till dig som är aktiv idrottare eller motionär och som drabbats av idrotts- eller motionsrelaterad skada. 

 

Gott bemötande på länets akutmottagningar

Personalen vid länets tre akutmottagningar bemöter besökande patienter på ett bra sätt. Det visar den Nationella Patientenkät som genomfördes i höstas. Enkäten visar också att patienterna inom Region Örebro län upplever kvaliteten vid akutmottagningarna som något högre än genomsnittet för riket.

 

Ny verksamhetschef på lasarettets största klinik

Katja Felgenau har utsetts till verksamhetschef på Kliniken för medicin och geriatrik på Lindesbergs lasarett.

 

Ambassadör för (H)järnkoll informerar om psykisk ohälsa

Varje månad besöker en representant för (H)järnkoll Lindesbergs lasarett.

 

Information på 1177 om Patientlagen

Patientlagen ger dig större möjligheter att påverka din vård. På www.1177.se/patientlagen finns sådant du behöver veta för att söka vård.

Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

Lindesbergs lasarett erbjuder följande vårdtjänster i Mina vårdkontakter:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss