Välkommen till Lindesbergs lasarett

Vi är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss finns en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande.

  • Synpunkter på vården
  • 1177 Vårdguiden

Medarbetare på akutmottagningen

Information från landstinget

Ny entré till akutmottagningen på Lindesbergs lasarett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny tillfällig entré till akutmottagningen

Under cirka ett år kommer en ny entré att användas till akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett. Detta under tiden som en ny akutmottagning byggs. Följ skyltningen mot lasarettets huvudentré.

Tisdagen den 2 juni kommer det att påbörjas sprängningsarbete vid bygget. Under cirka två veckor kommer det stundtals att höras lite muller.

Under byggnadstiden kommer en hel del byggtrafik att röra sig i området. Den nya akutmottagningen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2016/2017. 


Information om sommaren i hälso- och sjukvården 2015

Planeringen av länets hälso- och sjukvård är nu klar. Som vanligt handlar det om att under sommarmånaderna skapa en balans mellan våra medarbetares rätt till sommarledighet och att upprätthålla en patientsäker och högkvalitativ vård. Patientsäkerheten är av högsta prioritet, vilket gör att tillgängligheten under sommaren kan vara begränsad. Det kan tyvärr i vissa fall leda till längre väntetider.


 

Årets vinnare av Förbättringspriset utsedda

För tredje gången har Lindesbergs lasarett utsett vinnare i Förbättringspriset. I år tävlade bidragen i tre kategorier.

Lindesbergs lasarett öppnar idrottsskademottagning

Nu startar en ny verksamhet på Lindesbergs lasarett. Mottagningen riktar sig till dig som är aktiv idrottare eller motionär och som drabbats av idrotts- eller motionsrelaterad skada. 

 

Ambassadör för (H)järnkoll informerar om psykisk ohälsa

Varje månad besöker en representant för (H)järnkoll Lindesbergs lasarett.

 

Information på 1177 om Patientlagen

Patientlagen ger dig större möjligheter att påverka din vård. På www.1177.se/patientlagen finns sådant du behöver veta för att söka vård.

Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

Lindesbergs lasarett erbjuder följande vårdtjänster i Mina vårdkontakter:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss