Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbeta inom psykiatrin

Psykiatrin i Region Örebro län samlar hela länets psykiatri i följande huvudsakliga verksamhetsområden:

• Psykiatrisk akut- och heldygnsvård
• Allmänpsykiatrisk öppenvård
• Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri
• Psykiatri för barn och unga vuxna
• Beroendecentrum

Inom Psykiatrin finns också Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) samt Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling (UPP).

Arbeta med människor

Om du är intresserad av psykiatri så är du troligen också intresserad av människor på ett mer mångfasetterat sätt. Hos oss får du delta i ett aktivt utvecklingsarbete där verksamheten utformas efter patienternas behov, och arbetet präglas av samverkande partnerskap, både internt inom landstinget och externt med till exempel kommunen. Vår vård baseras både på evidens och på etisk värdegrund för att säkerställa vår samlade kvalitet. Inom Psykiatrin i Örebro är alla medarbetare viktiga och man drar nytta av varje medarbetares kompetens.

Utvecklas med oss

Psykiatrin är inne i ett spännande utvecklingsskede med fokus på att utforma verksamheterna anpassat efter patienternas insatsbehov. Behov av närhet, kontinuitet och lokal samverkan ska tillgodoses med öppenvård och tät öppenvård. Patienterna inom slutenvården differentieras efter diagnos och vårdprogram. Den högsta vårdnivån med akuta och intensiva vårdinsatser utformas centralt i Örebro för hela länets behov.

Möjlighet att forska

Som anställd i Psykiatrin har du som är intresserad av forskning möjlighet att söka kliniska doktorandtjänster på Psykiatriskt forskningscentrum. PFC bedriver klinisk patientnära forskning och utvärdering för att bidra till en förbättrad vård av patienter med psykiska problem. Läs mer om PFC här

Intresserad?

Är du intresserad av psykiatri och av människors livsvillkor? Tycker du det är viktigt att samhällets aktörer har respekt för den enskilde patientens delaktighet och tillsammans skapar förutsättningar för psykisk hälsa? Då kan du vara en av våra framtida medarbetare.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 januari 2015

Innehållsansvarig: Birgitta Johansson Huuva

Publicerad av Carl Olsson

Kortadress: http://www.regionorebrolan.se/psykjobb

Kontaktperson

Torbjörn Torstensson
HR-konsult
019-602 75 70

Läkarrekryterare

Birgitta Rundberg
HR-konsult
Tel: 019-602 75 55
070-655 62 07

Välkommen till Psykiatrin