USÖ - det personliga universitetssjukhuset

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med gott personligt bemötande. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

  • Näracancer
  • Ny på arbetet: kirurgavdelning, USÖ

Ögonkliniken vid USÖ har mer än 40 000 läkar- och sköterskebesök per år. Vi har även en omfattande operationsverksamhet där vi tar emot patienter från hela Sverige.

Information från landstinget

Information om sommaren i hälso- och sjukvården

Precis som tidigare år kommer antalet vårdplatser under semesterperioden, vecka 24-35, att vara färre och vården på sjukhusen behöver därför, i första hand, fokusera på den vård som är akut och brådskande.


Strukturerat arbete ger färre vårdrelaterade infektioner

Ett långsiktigt och strukturerat arbete har minskat andelen vårdrelaterade infektioner inom Region Örebro län. Det senaste året har andelen patienter som drabbas av en infektion under den tid de vårdas på sjukhus sjunkit från 8,1 procent till 5,8.


E-cigaretten – vän eller fiende?

Vilka hälsoeffekter har e-cigaretterna? Hur är det med säkerheten? Fungerar de som rökavvänjning? Matz Larsson, överläkare på Lungkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, ger här sin syn på e-cigaretten.

 Region Örebro län köper externa vårdplatser av Attendo

Region Örebro län köper 36 externa vårdplatser av Attendo Sverige AB vid Rynningeviken i Örebro.


 

Illustration över det nya H-huset som kommer att byggas på USÖUrsäkta röran – vi bygger om!

Just nu är det rörigt på sjukhusområdet på grund av flytt av Södra Grev Rosengatan för att ge plats åt det nya H-huset. Besökare och patienter uppmanas att i första hand parkera utanför vår huvudentré.
Se karta över besöksparkeringarSjuksköterskor, Akuten USÖVi söker sjuksköterskor som vill göra skillnad!

Just nu är hälso- och sjukvården i Region Örebro län inne i en spännande utveckling där vi tar stegen mot framtidens sjukvård. Vi söker sjuksköterskor som vill göra skillnad!

 

 

  • Nyckelfonden
  • USÖrebro.se

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Kontakta oss

Vård

Hitta rätt

1177, råd om vård på webb och telefon