Logo for the website Logo for the website

Jobba inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården är den största verksamheten inom Region Örebro län med ungefär 8 000 anställda.

Vi driver tre akutsjukhus, ett 20-tal vårdcentraler, öppen- och slutenvårdspsykiatri inklusive akutpsykiatri samt en habiliteringsverksamhet för patienter med funktionsnedsättningar. Klinisk forskning är en integrerad del av hela vår verksamhet.

 

Did the content help you?

Last updated: Saturday, January 16, 2021