Logo for the website Logo for the website
 • Jump directly to
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
1177 Vårdguiden på telefon
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Asyl- och invandrarhälsan
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Bassängverksamhet på sjukhuset
Blodgivarinformation - Ge Blod
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett - anhöriginformation
Bårhus och visningsrum på Lindesbergs lasarett - anhöriginformation
Bårhus och visningsrum USÖ - anhöriginformation
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietist på sjukhuset
Dietister i Region Örebro län
Familjecentraler
Familjerådgivningen i Örebro län
Funktionshinderkonsulent
Fysioterapeut på sjukhuset
Fysioterapeut på sjukhuset
Fysioterapins bassäng, USÖ
Hjärnskadekoordinator
Klagomålsenheten
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Kuratorer på Lindesbergs lasarett
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Mobila närsjukvårdsteamet norr
Mobilt stroketeam
Muskelcentrum (MCÖ), Örebro
Nyckelfonden
Nyckelfonden
Orofacialmedicin, sjukhustandvård, Klostergatan Örebro
Palliativa enheten, Karlskoga lasarett
Patientbibliotek USÖ
Patientbiblioteket Lindesbergs lasarett
Patientnämndens kansli
Privata vårdgivare
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Samtalsmottagningen primärvård 6-14 år
Smittskydd
Tolkcentralen
Ungdomsmottagningen Örebro län
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Hallsberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Karlskoga
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Lindesberg
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Örebro Boglundsängen
Vaccinationsmottagningen Covid 19 Örebro Conventum
Venöst centrum, Karlskoga lasarett
Vårdcentralernas digitala mottagning
Vårdslussen

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, February 9, 2021