Logo for the website Logo for the website

Vaccinationsmottagning Capio

Vaccinationsmottagningen ligger på Capio läkargruppen i Örebro och bemannas av personal både från Universitetssjukhuset Örebro och Capio.

Vaccinationsmottagningen Capio läkargruppen Örebro

På vaccinationsmottagningen kan du få råd inför din resa och vaccinationer för att förebygga infektionssjukdomar, inhemska såväl som mer exotiska. 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 19, 2022