Logo for the website Logo for the website

Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg

Vi tar i emot barn och unga upp till 18 år. Här utreder vi och behandlar barn och ungdomar för olika sjukdomar och tillstånd, till exempel astma, allergier, eksem, daginkontinens, mag- tarmproblem, förstoppning, obesitas, glutenintolerans, uppfödningsproblematik, tillväxt- och huvudvärksutredningar.

Barnen och ungdomarna följs också regelbundet upp av läkare eller sjuksköterska för sina besvär.

Phone number

019-602 22 30

Phone hours

Måndag-Onsdag 07:00-12:50

Torsdagar 07:00-09:50

Fredagar 07:00-08:50

Service hours

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:00

Visiting adress

Långängsvägen 11, 694 36 Hallsberg

Enkelt hemmatest kan avslöja förstadier till tarmcancer

Sedan 2021 får boende i Örebro län mellan 60-70 år erbjudande om att göra ett självtest som kan upptäcka förstadier till tjock- och ändtarmscancer - en av de vanligaste cancerformerna.

Läs mer

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Du kan göra en egen vårdbegäran till Barn- och ungdomsklinikens specialistmottagningar i länet. Så här gör du: 

  • Ladda ner, fyll i och skriv ut blanketten Egen vårdbegäran från vår webbplats eller använd vår e-tjänst där du kan beställa blanketten  "Egen vårdbegäranblankett" eller gör ärendet digitalt.
  • Är barnet över 6 år ska tillväxtkurva från skolhälsovården bifogas. Kontakta skolsköterskan och be att få en kopia av barnets tillväxtkurva.

    Skicka blanketten Egen vårdbegäran tillsammans med tillväxtkurva till önskad barn- och ungdomsmottagning.

  • Våra Barn- och ungdomsmottagningar i länet samarbetar och i vissa fall kan en Egen vårdbegäran behöva skickas vidare till annan Barn- och ungdomsmottagning för bedömning och/eller åtgärd. Det kan alltså hända att du får ett svar från en annan Barnmottagning än den du skickade Egen vårdbegäran till.

Läs mer om Egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

I din kallese finns det information om vad du behöver tänka på inför ditt vårdbesök. 

Förbered ditt barn inför en undersökning eller behandling

Undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du som förälder är rädd och orolig smittar det lätt av sig på barnet. Förbered först dig själv och sedan ditt barn.

På 1177.se finns råd om hur ni kan göra för att förbereda er på ett bra sätt

Hos oss är förälder eller vårdnadshavare med under hela besöket. Ni får träffa barnläkare och/eller barnsjuksköterska beroende på vad det handlar om för besvär.

Vi väger och mäter alla barn och ungdomar. Det är viktigt att veta hur du de växer för att kunna bedöma hur de mår. I samband med besöket kan även undersökningar såsom spirometri, NO-mätning, EKG och blodtryck ske, liksom provtagning eller instruktion av inhalationsteknik. 

Provtagning

I anslutning till ett besök kan vi behöva få prover på barnet t.ex. blod-, urin- eller avföringsprov. Blod- och urinprov kan oftast lämnas på plats, medan avföringsprov kan tas i hemmet.

Vid blodprov räcker det ibland med ett stick i fingret men ibland behöver vi sticka i armen. Vi är generösa med bedövningsplåster och anser att det är viktigt minimera obehaget för dig så mycket det bara går.

Bedövningsplåster sätts oftast i barnets armveck minst en timma innan blodprovstagning. Plåstret gör att sticket inte känns lika mycket.

Barnet får välja om hen vill sitta själv eller hos förälder/vårdnadshavare. Under provtagningen kan man få titta på film, läsa bok, blåsa såpbubblor eller lyssna på musik. Allt för att det ska kännas så tryggt som möjligt.

Läs mer om att ta blodprov på barn (1177.se)

Läs om att lämna urinprov på 1177.se

Avgöringsprov (1177.se)

 

Lungfunktionstest (spirometri)

Barn med astma, från och med ca 6 års ålder, blir erbjudna att göra en spirometriundersökning. Denna undersökning görs för att mäta barnets lungfunktion och är viktig för att man ska kunna sätta in rätt behandling. Undersökningen är helt smärtfri och innebär, kort beskrivet, att barnet blåser i ett munstycke. Det tar cirka 40 minuter.

Läs mer om lungfunktionstest på 1177.se

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)