Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vi utbildar framtidens vårdpersonal

Inom Region Örebro län utbildas framtidens vårdpersonal. Detta innebär att studenter kan medverka när du besöker vården. Du har rätt att tacka ja eller nej till studentmedverkan.

Inom Region Örebro län utbildas bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor, biomedicinska analytiker och socionomer. Den kliniska utbildningen är en viktig del i utbildningen, då studenterna under handledning lär sig att ta hand om patienter och ge dem vård.

Din medverkan som patient är frivillig

Din medverkan som patient i klinisk undervisning är alltid frivillig. Du har rätt att tacka ja eller nej till att studenter deltar vid vårdtillfället.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021