Region Örebo county Region Örebo county
Search

Standardtexter visningssidor

Uppfinn inte hjulet igen! Sök bland befintliga standardtexter. Kanske finns det redan formulerat?

Akutmottagning: Under besöket
Anhörigstöd
Anmäl dig när du kommer hit
Avboka om du inte kan komma
Avdelning psykiatri: Anhöriga och besökande
Avdelning psykiatri: Du som är inlagd
Avdelning psykiatri: Du som ska läggas in
Avdelning: Anhöriga och besökare
Avdelning: Du som är inlagd
Avdelning: Du som ska läggas in
Avgifter för hjälpmedel
Återbesök
Barn som ska opereras
Blodgivarinformation - Ge blod
Blodtrycksrum - Vårdcentral
Coronatillägg: Sjukskrivning och rehabilitering
Dela med dig av familjelyckan - donera ägg eller spermier
Delaktighet i barnets vård
Dietist mödrahälsovård
Dietist specialistsjukvård
Dietister i Region Örebro län
Digitala vårdkontakter: Att tänka på inför ett videosamtal
Digitala vårdkontakter: avboka tid (Visiba)
Digitala vårdmöten
Din journal
Dina läkemedel
Donation efter döden
Du kan rädda liv genom att donera
Du som är inlagd på sjukhus
Du som får kostbehandling av dietist
Du som ska opereras - kortversion
Fast vårdkontakt
Föräldragrupp eller onlineutbildning
Förbered ditt barn inför en undersökning eller behandling
Förnya ditt recept
Forskning inom Region Örebro län
God handhygien är viktig för allas säkerhet
Hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden på nätet
Hemrehabilitering för dig över 65 år
Hemrehabilitering för dig över 65 år
Hemrehabilitering primärvården - kontakt
Hjälp med att sluta röka eller snusa
Hjälpmedel och stöd
Högkostnadsskydd och frikort vårdbesök
Hotellrum för patienter och medföljande
Inför ditt vårdbesök
Inkontinens
Karlskoga L: Besökstider
Karlskoga L: Hitta på sjukhuset
Karlskoga L: Infodisken
Karlskoga L: Karta hitta hit
Karlskoga L: Sjukhuskyrkan
Kliniksida: Jobba i hälso- och sjukvården
Kliniksidor: Utbildning och kompetensutveckling
Kontakta vården
Körkortsintyg
Kvalitetsregister - info till patient
Långvarig smärta
Lekterapin USÖ
Lindesbergs L: Apotek
Lindesbergs L: Besökstider
Lindesbergs L: Bibliotek
Lindesbergs L: Frisör
Lindesbergs L: Hitta på sjukhuset
Lindesbergs L: Infodisk
Lindesbergs L: Karta - hitta hit
Lindesbergs L: Sjukhuskyrkan
Mat och dryck på sjukhuset
Mottagning: Efter besöket
Mottagning: Inför besöket
Mottagning: Remiss behövs ej
Mottagning: Remiss eller egen vårdbegäran
Mottagning: Under besöket
När en förälder blir svårt sjuk
Om du inte är nöjd med vården
Onkologen: Patientföreningar
Operation i lokalbedövning
Operation med sövning
Operation: tillägg för kliniker
Öppettider informationsdiskar USÖ
Palliativ vård - vård i slutet av livet
Patient- och närståendeföreningar
Patientavgifter och betalning
Patientsamverkan och brukarråd
Proteser
Provtagning och mätningar
Rehabkoordinator
ReumaRehab-teamet
Reumatologen: Registrering i kvalitetsregistret
Rond
Sjukgymnast/Fysioterapeuter med inriktning mot neurologi
Sjukhus: Barn inlagt på sjukhus
Sjukhus: Handhygien
Sjukhus: Kurator
Sjukhus: Mobiltelefon och wifi
Sjukhus: Övernattning för närstående
Sjukhus: Radio och TV
Sjukhus: Rökning
Sjukhus: Var frisk när du hälsar på
Sjukhuskyrkan
Sjukhusskolan USÖ
Sjukresa för utomlänspatienter
Sjukresor och färdtjänst
Sjukskrivning och rehabilitering
Sorg
Tystnadsplikt
Undersökningar/provtagning
USÖ: Apotek
USÖ: Besökstider
USÖ: Bibliotek
USÖ: Buss, flextrafik, jumbolans
USÖ: Frisör
USÖ: Hitta på sjukhuset
USÖ: Karta - hitta hit
USÖ: Låna rullstol
USÖ: Öppettider entréer
USÖ: Parkering
USÖ: Post
USÖ: Sjukhuskyrkan
USÖ: Uttagsautomat
Väntetid på akutmottagning
Vår forskning - korttext
Vår högspecvård - korttext
Vårdcentral: Administrativa frågor
Vårdcentral: Astma- och KOL-mottagning
Vårdcentral: Barnavårdscentral (BVC)
Vårdcentral: Barnmorskemottagningen
Vårdcentral: Beskrivning av vårdcentral
Vårdcentral: Diabetes
Vårdcentral: Dietist
Vårdcentral: Drop in & tidsbokade bedömningsbesök
Vårdcentral: Hos oss kan du träffa
Vårdcentral: Provtagning
Vårdcentral: Psykisk ohälsa
Vårdcentral: Rådgivning och tidsbokning
Vårdcentral: Rehabkoordinator
Vårdcentral: Sjukgymnast/Fysioterapeut
Vårdcentral: Sjuksköterska och läkare
Vårdcentral: Träningslokal rehab
Vårdcentral: Vårdcentralen är stängd
Vårdcentral: Vårdsamordnare
Vårdval
Vi utbildar framtidens vårdpersonal
Vill du komma i kontakt med dietist

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 23, 2022