Region Örebo county Region Örebo county
Search

Anmäl dig i kassan när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök ska du anmäla dig i receptionen/kassan.

Endast kortbetalning eller betalning med faktura

Du kan betala ditt besök med bankkort direkt vid besöket eller via faktura. Du kan inte betala med kontanter vid ditt besök på akutmottagningen.

Patientavgifter och betalning - Region Örebro län (1177.se)

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en undersökning. Det gör vi för att bedöma vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan det medför någon medicinsk risk. På fackspråk kallas det här för triagering.

Vi har ibland långa väntetider och ber dig ha förståelse för detta. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 7, 2024