Region Örebo county Region Örebo county
Search

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 7, 2024