Logo for the website Logo for the website

Undersökning och provtagning

Det finns många anledningar till att du kan behöva bli undersökt eller lämna ett prov. Information om aktuell undersökning eller provtagning får du från den mottagning som du har kontakt med. Från mottagningen får du också information om det är något speciellt som du behöver göra eller tänka på inför eller efter en undersökning eller provtagning. 

På 1177.se kan du bland annat läsa om kroppsundersökningar, olika typer av röntgenundersökningar och mätningar

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021