Logo for the website Logo for the website

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn på din vårdcentral kan ge dig stöd i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete.

Rehabkoordinatorn kan även ge dig stöd i kontakten med din arbetsgivare.

Du kan kontakta rehabkoordinatorn om du behöver stöd eller har frågor kring din sjukskrivning eller din rehabilitering.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021