Logo for the website Logo for the website

Hit kan du vända dig om du har någon neurologisk sjukdom eller skada.

Vanliga diagnoser är stroke, MS (multipel skleros), Parkinson. Vi gör en bedömning och lägger tillsammans med dig upp en behandlingsplan. Denna kan bestå av träning, behandling och utprovning av hjälpmedel.

MS (multipel skleros) - 1177.se

Parkinsons sjukdom (1177.se)

Stroke (1177.se)

Rehabilitering efter stroke (1177.se)

 

Kontakta oss

Boende i Örebro kommun

Telefon Telefontid
019-602 10 00 må-fre 8.00-17.00

Boende i Kumla eller Lekebergs kommun

Telefon Telefontid
019-602 10 00 må-fre 8.00-17.00

Boende i Nora, Lindesbergs eller Kopparbergs kommun

Telefon Telefontid
019-602 10 15 må-tors 8.30-15.30
  fre 8.00-11.30

Boende i Askersunds eller Hallsbergs kommun

Telefon Telefontid
019-602 10 00 må-fre 8.00-17.00

 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021