Logo for the website Logo for the website

Du kan få hjälp med:

  • Rådgivning och information
  • Utredning
  • Träningsprogram
  • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Urininkontinens (1177.se)

Avföringsinkontinens (1177.se)

Att få inkontinenshjälpmedel (1177.se)

Hjälpmedelssortiment Region Örebro län (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021