Logo for the website Logo for the website

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. 

PER (Patientens Egen Registrering), är en datortjänst från kvalitetsregistret där du svarar på frågor om din hälsa innan du träffar din läkare. Frågorna handlar bland annat om vad du klarar av i ditt vardagliga liv, din smärta och din livskvalitet. Du kan svara på frågorna hemma på din egen dator eller på mottagningens pekskärm (se då till att komma 15 minuter innan din besökstid).

Läs mer om kvalitetsregistret och registreringen hos SQR

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021