Logo for the website Logo for the website

Sjukhuskyrkan vid Lindesbergs lasarett

Sjukhuskyrkan vid Lindesbergs lasarett är belägen i första korridoren till vänster direkt innanför huvudentrén. Sjukhuspräst och sjukhusdiakon finns till för såväl lasarettets patienter och deras anhöriga som för medarbetare. 

Läs mer om sjukhuskyrkan Lindesberg.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021