Logo for the website Logo for the website

Barn som blir inlagt på sjukhuset

Det är viktigt att du och ditt barn känner er trygga när ni kommer till oss. Som närstående önskar vi att du kan vara med ditt barn hela tiden. Därför försöker vi alltid låta en förälder eller närstående övernatta med barnet på sjukhuset.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021