Logo for the website Logo for the website

Delaktighet i barnets vård

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Även barnet har rätt att vara delaktig. Vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Då är barnets åsikt och inställning särskilt viktig.

Läs mer om barns och vårdnadshavares rättigheter i vården (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021