Logo for the website Logo for the website

Radio och TV

Radio finns vid sängen på de flesta avdelningar. TV finns i dagrummet på avdelningen. TV finns också i vissa patientrum men inte på alla vårdavdelningar.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, October 28, 2021