Logo for the website Logo for the website

Högkostnadsskydd och frikort för vårdbesök

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för dina vårdbesök (öppenvård) under tolv månader. Det kallas för högkostnadsskydd och gäller besök på vårdcentral eller på sjukhus (om du inte är inlagd).

Summan börjar räknas vid dit första besök och när du har kommit upp i 1 150 kr behöver du inte betala mer. 

Vissa saker ingår inte i högkostnadsskyddet. Till exempel ingår inte vaccinationer i högkostnadsskyddet. 

Högkostnadsskydd för öppenvård (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 17, 2020