Logo for the website Logo for the website

Bibliotek

Biblioteket finns i M-husets källarvåning. Vi vänder oss till patienter, anhöriga och personal på Region Örebro län.

Telefon: 019-602 14 79

E-post: patientbiblioteket.uso@regionorebrolan.se

Mer information om patientbibliotekets service. 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021