Logo for the website Logo for the website

Låna rullstol

I entréhallarna finns rullstolar att låna för transport inom sjukhuset.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021