Logo for the website Logo for the website

Fast vårdkontakt

Om du är sjuk och har många besök i vården kan du få hjälp med att sköta dina kontakter med vården genom det som kallas för fast vårdkontakt.

Du har rätt att själv begära en fast vårdkontakt om du inte redan har fått en sådan person utsedd. 

På 1177.se finns information om fast vårdkontakt

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021