Logo for the website Logo for the website

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får. Du kan betala ditt besök hos vården med kort, kontanter eller genom faktura. 

Vad kostar ett vårdbesök? 

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med. 

  • Läkarbesök på vårdcentral kostar 200 kr 
  • Läkarbesök på sjukhus kostar 300 kr 
  • Besök hos annan vårdpersonal (både på vårdcentral och sjukhus) kostar 200 kronor

Här hittar du information om vad alla typer av vårdkontakter kostar (1177.se) 

Hur betalar jag? 

Du kan betala ditt vårdbesök med kort eller kontanter. Du kan också välja att betala via faktura eller autogiro. 

Så betalar du för ditt vårdbesök – 1177.se 

Vad kostar det om jag är inlagd på sjukhus? 

När du läggs in på sjukhus betalar du en avgift baserad på antalet vårdnätter. Du måste betala vårdavgift även om du har frikort. När du har vårdats klart på sjukhuset får du en faktura skickad hem till dig. 

  • Barn och ungdomar under 20 år betalar 0 kr
  • Värnpliktiga betalar 0 kr
  • Övriga betalar 100 kr per dygn

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021