Region Örebo county Region Örebo county
Search

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får. Du kan betala din patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura som skickas hem till dig eller till din digitala brevlåda. Du kan också välja att få elektronisk faktura via din internetbank.

Vad kostar ett vårdbesök? 

Du får betala samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som Region Örebro län har avtal med. 

  • Läkarbesök på vårdcentral kostar 220 kr 
  • Läkarbesök på sjukhus kostar 330 kr 
  • Besök hos annan vårdpersonal (både på vårdcentral och sjukhus) kostar 220 kronor

Här hittar du prisinformation för alla typer av vårdkontakter, intyg och journalutskrift (1177.se) 

Hur betalar jag? 

Du kan betala din patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura som skickas hem till dig eller till din digitala brevlåda. Du kan också välja att få elektronisk faktura via din internetbank.

Så betalar du för ditt vårdbesök (1177.se) 

Vad kostar det om jag är inlagd på sjukhus? 

När du läggs in på sjukhus betalar du en avgift baserad på antalet vårdnätter. Du måste betala vårdavgift även om du har frikort. När du har vårdats klart på sjukhuset får du en faktura skickad hem till dig. 

  • Barn och ungdomar under 20 år betalar 0 kr
  • Värnpliktiga betalar 0 kr
  • Övriga betalar 130 kr per dygn

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021