Logo for the website Logo for the website

Rond - när du träffar läkare

När läkarna går rond på din avdelning har du möjlighet att tala med den läkare som ansvarar för dig. Du kan också be om ett enskilt samtal med din läkare eller annan personal. Vill du veta när ronden görs på din avdelning, fråga personalen. Ibland får du också en folder med information när du läggs in.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021