Logo for the website Logo for the website

Sjukresa för utomlänspatienter

När det gäller sjukresor är det patientens hemregionens regler som gäller. Ta kontakt med hemregionen för att få mer information. Sjukresa gäller för resor mellan hotellet och sjukhuset, om den beviljats av hemregionen. För information om resemöjligheter i Region Örebro län, kontakta sjukresekontoret 020-31 43 22.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021