Logo for the website Logo for the website

På laboratoriet träffar du personal som tar prover och analyserar dem eller skickar vidare dem för analys. Alla prover måste vara beställda av vårdpersonal. 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021