Logo for the website Logo for the website

Palliativ vård - vård i slutet av livet

Vård i slutet av livet innebär ofta palliativ vård. Det är behandlingar och stöd som lindrar symtom och som ibland kan förlänga livet. Även närstående kan få stöd.

Läs mer om vård i livets slutskede på 1177.se

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021