Logo for the website Logo for the website

Stadsbuss

Stadsbuss linje 8, 9 och 20 stannar vid:

  • Södra Grev Rosengatan
  • Akuten, A-huset, B-huset och E-huset
  • L-huset (endast i riktning mot Slussen)
  • Slussen

Sök resa och köp biljett för stadsbuss (Länstrafiken)

Flextrafik

Beställa resa med Flextrafik (Örebro kommun)

Jumbolans

Jumbolansen är till för dig som av medicinska orsaker inte kan åka med kollektiva färdmedel.

Tidtabell Jumbolans (falcksverige.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021