Logo for the website Logo for the website

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här hittar du en lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal. Genom att kontakta en förening kan du komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Patient- och närståendeföreningar (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021