Logo for the website Logo for the website

Besökstider Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Fria besökstider för vissa avdelningar

  • BB (avdelning 25) och Neonatalavdelningen (avd 35) gäller fri besökstid för partner och syskon.
  • Barn- och ungdomskliniken, avd 26 gäller fria besökstider för föräldrar/vårdnadshavare och syskon.
  • Vitsippan (avd 84, Geriatriska kliniken) har fria besökstider för alla.

Besökstider för resterande avdelningar

Alla dagar kl. 13.30-18.30.

Tänk på att kontakta vårdavdelningen först om barn under 12 år ska komma på besök.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021