Logo for the website Logo for the website

Besökstider Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Fria besökstider för vissa avdelningar

  • BB (avdelning 25) och Neonatalavdelningen (avd 35) gäller fri besökstid för partner och syskon.
  • Barn- och ungdomskliniken, avd 26 gäller fria besökstider för föräldrar/vårdnadshavare och syskon.
  • Vitsippan (avd 84, Geriatriska kliniken) har fria besökstider för alla.

Besökstider för resterande avdelningar

Besökstider hittar du på vårdavdelningens sida.

Tänk på att kontakta vårdavdelningen först om barn under 12 år ska komma på besök.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021