Logo for the website Logo for the website

Föräldragrupp eller onlineutbildning

Att vänta barn kan vara spännande och roligt, men det kan också innebära oro och många funderingar. Det finns olika sätt att få tillgång till information om graviditet, förlossning och föräldraskap:

  • Du kan gå i föräldragrupp som anordnas av vårdcentralen. Då får du träffa andra blivande föräldrar som bor i din närhet. Du anmäler dig till din barnmorska.
  • Om du tycker att det passar dig bättre kan du gå en onlineutbildning via e-tjänsten Föräldraförberedande information på nätet (FIN) på 1177.se
  • Region Örebro län erbjuder vanligtvis storgruppsföreläsningar men de är för närvarande inställda på grund av coronapandemin

Läs mer om våra föräldraförberedande utbildningar och föreläsningar (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021