Logo for the website Logo for the website

Du som ska opereras

Här finns information inför din operation, hur du får äta och dricka, hygienföreskrifter och vad du ska tänka på om du använder vissa läkemedel. 

Jag ska opereras

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021