Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vill du få hjälp med att sluta röka eller snusa?

Du kan få hjälp att sluta röka eller snusa av en tobaksavvänjare på din vårdcentral. Dessutom finns Tobakspreventiva mottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro och Tobakspreventiva mottagningen på Karlskoga lasarett

Föredrar du att träffa oss digitalt så kan du även få hjälp av en tobaksavvänjare via Vårdcentralernas digitala mottagning.

Läs mer om hur du kan ta det första steget mot ett rökfritt liv på 1177.se

 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021