Logo for the website Logo for the website

Återbesök och kontakt efter besöket

Det är ofta så att du behöver göra återbesök. Det gör vi för att kontrollera hur din behandling fungerar och justera den vid behov. 

Återbesöket kan ske på sjukhusmottagningen men också på din vårdcentral. Har du opererat dig kan det till exempel handla om att ta bort stygn. 

Ibland bokas tiden för återbesök in redan vid ditt besök men ofta får du en kallelse. 

Ibland ska du själv boka in ett återbesök på mottagningen via våra e-tjänster eller genom att ringa. Det får du information om på besöket.

Boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster (1177.se)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021