Logo for the website Logo for the website

Hemrehabilitering för dig över 65 år

Om du är över 65 år och inte kan ta dig till vårdcentralen finns möjlighet att få en bedömning gjord i hemmet och stöd i fortsatt träning av våra hemrehab-sjukgymnaster.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021