Logo for the website Logo for the website

Besökstider Karlskoga lasarett

  • BB-avdelningen har fria besökstider för partner och syskon.
  • Intensivvårdsavdelning 4: efter överenskommelse
  • Övriga vårdavdelningar: kl. 14.00 - 19.00

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021