Logo for the website Logo for the website

Uttagsautomat för kontanter

I M-huset finns en uttagsautomat om du behöver ta ut kontanter. Den ligger nära den östra entrén i Gallerian.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021