Logo for the website Logo for the website

Blanketter för Egen vårdbegäran - Region Örebro län

Du kan skicka in en egen vårdbegäran till de flesta av länets specialistmottagningar. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare.

Du kan skicka in en egen vårdbegäran genom att fylla i den blankett som gäller för respektive mottagning. Därefter behöver du skriva ut blanketten och posta den till mottagningen.

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du skicka in en digital vårdbegäran genom våra e-tjänster. Sök fram mottagningen du vill göra en egen vårdbegäran hos och klicka på ”Egen vårdbegäran”.

Blanketter Egen vårdbegäran - efter mottagning

Allmänpsykiatrisk öppenvård - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Audiologiska kliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 125kB)
Audiologiska kliniken, barn och ungdom, 0 – 20 år - Egen vårdbegäran (pdf, 77kB)
Barn- och ungdomshabiliteringen - Egen vårdbegäran (pdf, 100kB)
barn--och-ungdomsmottagning---egen-vardbegaran (pdf, 74kB)
Beroendecentrum - Egen vårdbegäran (pdf, 52kB)
Egen vårdbegäran alternativ telefoni (pdf, 144kB)
Fysioterapiavdelningen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Handkirurgisk mottagning - Egen vårdbegäran (pdf, 165kB)
Hjärtmottagningen USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
HudDoktorn i Örebro - Egen vårdbegäran (pdf, 111kB)
Hudkliniken USÖ, Karlskoga och Lindesberg - Egen vårdbegäran (pdf, 49kB)
Infektionsmottagningen USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 55kB)
Kirurgi - Egen vårdbegäran (pdf, 71kB)
Klinisk gentik mottagning - Egen vårdbegäran (pdf, 138kB)
Kvinnoklinikerna USÖ, Karlskoga och Lindesberg - Egen vårdbegäran (pdf, 67kB)
Käkkirurgisk mottagning-Sjukhustandsvård - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Kärlmottagning, Kärl-Thorax kliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 41kB)
Könsdysforimottagningen - Egen vårdbegäran (pdf, 164kB)
Logoped - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Logopedi och foniatri, språk-, räkne-, läs- och skrivförmåga - vuxna - Egen vårdbegäran (pdf, 293kB)
Lungmottagningen USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 63kB)
Medicinmottagning 1, USÖ - diabetes- och hormonsjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 93kB)
Medicinmottagning 2, USÖ - blodsjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 70kB)
Medicinmottagning 3, USÖ - njursjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 71kB)
Medicinmottagning 4, USÖ - magtarmsjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 72kB)
Medicinska kliniken USÖ, Karlskoga och Lindesberg - Egen vårdbegäran (pdf, 55kB)
Minnesmottagningen Geriatriska kliniken USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 56kB)
Neuromottagningen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 53kB)
Neurorehabsektionen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 66kB)
Njurmedicin - Karlskoga - Egen vårdbegäran (pdf, 149kB)
Onkologiska kliniken, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 56kB)
Ortopedkirurgiska länskliniken - axel - Egen vårdbegäran (pdf, 69kB)
Ortopedkirurgiska länskliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 62kB)
Ortopedkirurgiska länskliniken - knä - Egen vårdbegäran (pdf, 74kB)
Ortopedteknik - Egen vårdbegäran (pdf, 55kB)
Plastikkirurgiska mottagningen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 48kB)
Psykiatrisk mottagning för unga vuxna, från och med 18 år – till och med 24 år, upptagningsområde Örebro och Lekeberg - Egen vårdbegäran (pdf, 117kB)
Rehabiliteringsmedicin, USÖ, öppenvårdssektionen - Egen vårdbegäran (pdf, 74kB)
Reumatologiska kliniken USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 99kB)
Smärtrehab, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 57kB)
Urologmottagningen-Egen vårdbegaran (pdf, 58kB)
Venöst Centrum - Egen vårdbegäran (pdf, 57kB)
Vuxenhabiliteringen - Egen vårdbegäran (pdf, 45kB)
Ätstörningsenheten - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Ögonkliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 59kB)
Ögonpraktiken i Örebro - Egen vårdbegäran (pdf, 38kB)
Öppenvårdssektionen, Rehabiliteringsmedicin, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 44kB)
Öron-, näs- och halsmottagningen - Egen vårdbegäran (pdf, 59kB)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 29, 2023