Logo for the website Logo for the website

Blanketter för Egen vårdbegäran - Region Örebro län

En egen vårdbegäran kan du själv skicka till de flesta av våra specialistmottagningar i länet. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare.

Blanketter Egen vårdbegäran - efter mottagning

Allmänpsykiatrisk öppenvård - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Audiologiska kliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 125kB)
Audiologiska kliniken, barn och ungdom, 0 – 20 år - Egen vårdbegäran (pdf, 77kB)
Barn- och ungdomshabiliteringen - Egen vårdbegäran (pdf, 100kB)
barn--och-ungdomsmottagning---egen-vardbegaran (pdf, 74kB)
Beroendecentrum - Egen vårdbegäran (pdf, 52kB)
Egen vårdbegäran alternativ telefoni (pdf, 144kB)
Fysioterapiavdelningen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Handkirurgisk mottagning - Egen vårdbegäran (pdf, 165kB)
Hjärtmottagningen USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
HudDoktorn i Örebro - Egen vårdbegäran (pdf, 111kB)
Hudkliniken USÖ, Karlskoga och Lindesberg - Egen vårdbegäran (pdf, 49kB)
Infektionsmottagningen USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 55kB)
Kirurgi - Egen vårdbegäran (pdf, 71kB)
Klinisk gentik mottagning - Egen vårdbegäran (pdf, 138kB)
Kvinnoklinikerna USÖ, Karlskoga och Lindesberg - Egen vårdbegäran (pdf, 67kB)
Käkkirurgisk mottagning-Sjukhustandsvård - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Kärlmottagning, Kärl-Thorax kliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 41kB)
Könsdysforimottagningen - Egen vårdbegäran (pdf, 164kB)
Logoped - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Logopedi och foniatri, språk-, räkne-, läs- och skrivförmåga - vuxna - Egen vårdbegäran (pdf, 293kB)
Lungmottagningen USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 63kB)
Medicinmottagning 1, USÖ - diabetes- och hormonsjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 93kB)
Medicinmottagning 2, USÖ - blodsjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 70kB)
Medicinmottagning 3, USÖ - njursjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 71kB)
Medicinmottagning 4, USÖ - magtarmsjukdomar - Egen vårdbegäran (pdf, 72kB)
Medicinska kliniken USÖ, Karlskoga och Lindesberg - Egen vårdbegäran (pdf, 55kB)
Minnesmottagningen Geriatriska kliniken USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 56kB)
Neuromottagningen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 53kB)
Neurorehabsektionen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 66kB)
Njurmedicin - Karlskoga - Egen vårdbegäran (pdf, 149kB)
Onkologiska kliniken, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 56kB)
Ortopedkirurgiska länskliniken - axel - Egen vårdbegäran (pdf, 69kB)
Ortopedkirurgiska länskliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 62kB)
Ortopedkirurgiska länskliniken - knä - Egen vårdbegäran (pdf, 74kB)
Ortopedteknik - Egen vårdbegäran (pdf, 55kB)
Plastikkirurgiska mottagningen, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 48kB)
Psykiatrisk mottagning för unga vuxna, från och med 18 år – till och med 24 år, upptagningsområde Örebro och Lekeberg - Egen vårdbegäran (pdf, 117kB)
Rehabiliteringsmedicin, USÖ, öppenvårdssektionen - Egen vårdbegäran (pdf, 74kB)
Reumatologiska kliniken USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 99kB)
Smärtrehab, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 57kB)
Urologmottagningen-Egen vårdbegaran (pdf, 58kB)
Venöst Centrum - Egen vårdbegäran (pdf, 57kB)
Vuxenhabiliteringen - Egen vårdbegäran (pdf, 45kB)
Ätstörningsenheten - Egen vårdbegäran (pdf, 54kB)
Ögonkliniken - Egen vårdbegäran (pdf, 59kB)
Ögonpraktiken i Örebro - Egen vårdbegäran (pdf, 38kB)
Öppenvårdssektionen, Rehabiliteringsmedicin, USÖ - Egen vårdbegäran (pdf, 44kB)
Öron-, näs- och halsmottagningen - Egen vårdbegäran (pdf, 59kB)

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 1, 2022